Neem contact op bij klachten | Dokter Michiel

Klachten

Bij Dokter Michiel willen we u graag als tevreden klant/patiënt houden en zullen er alles aan doen, dit mogelijk te maken.

We vragen u zich bij klachten en of onvrede eerst tot onze organisatie, uw behandelend arts, of onze interne klachtenfunctionaris ikf@doktermichiel.com te wenden. Klachten en uitingen van onvrede worden vanuit het oogpunt van laagdrempeligheid en efficiëntie, door ons bij voorkeur zo praktisch en informeel mogelijk opgelost.

Komt u er met onze medewerkers of interne klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u altijd contact opnemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris: dhr. Donald Pagrach, +31 6 17 92 64 66, donald@pagrach.nl. Hij zal met u zoeken naar een oplossing, alsook met u onze klachtenregeling bespreken en doornemen. Dhr. Pagrach werkt los van onze organisatie, zijn advies én oplossing is voor ons altijd zwaarwegend. Als onze klant/patiënt hoeft u geen bijdrage te betalen wanneer u de expertise van dhr. Pagrach inschakelt.

We snappen verder dat een informele oplossing helaas niet altijd mogelijk is. Om die reden zijn er soms verdere stappen nodig. Deze en de procedure zijn te vinden in onze klachtenregeling (klik hier voor de regeling)  Deze regeling heeft als doel:

een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van onvrede en klachten te bieden, gericht op het oplossen van de klacht;

  • bescherming van uw rechtspositie door een procedure voor opvang, bemiddeling en behandeling van klachten te bieden;
  • het zo nodig bevorderen van herstel van de (behandel)relatie op basis van wederzijds vertrouwen;
  • de kwaliteit van de zorg te bevorderen en het voorkomen van nieuwe klachten.

Mocht u over bovenstaande nog vragen hebben, laat het ons vooral weten. We hopen op uw vertrouwen.

Menu